ГАРАНЦИЯ НА МАТРАЦИ „ЕЛИТЕ”

Гаранцията е валидна на всички тапицирани легла, матраци и основи, които предлагаме и е в сила от 12 месеца до 120 месеца от датата на покупка, доказуема със съответния документ гаранционна карта.

Гаранцията е валидна при:
Пружини или тел, които са счупени или деформирани /при ползване съобразено с характеристиките на модела и килограмите препоръчани от производитела/;
Брак или преждевременно износване на дамаската по вина на производителя;
Вдлъбнатина в матрака само в случай ползването му върху подматрачна основа или рамка с ламели или твърда гладка повърхност, не позволяващи на матрак да потъва от тежестта. За вдлъбнато се считат деформации по матрака не по-малко от 3 см от двете му страни. Незначителни деформации от формата на тялото не са дефект, а нормално износване на матрака;

Гаранцията не е валидна при:
Деформиране, изцапване или скъсване на продуктите по време на транспорт или разнос от други лица;
Предпочитания към комфорта на матрака;
Височина на матрака, която може да варира в пределите на 15 мм плюс-минус, което е в допустимите граници в размерите на използваните материали за изработка и технологично приготовление;
Продукти, които не се използват целесъобразно или не се спазват правилата за употреба, а именно двулицев матрак да се обръща по окръжност веднъж на три месеца /както и еднолицев/ и да се преобръща на другата страна веднъж на шест месеца /лято-зима/;

Условия за признаване на гаранцията и отстранение на дефектите на продуктите:
В случай на установяване на дефект на продукта, потребителя предявява претенции писменно на eliteood@gmail.com или по телефона на номер 0887 221202. В срок от 2 работни дни от момента на получаване на заявление за рекламация се взима експертно решение за проблема.
В тридневен срок решението се съобщава на потребителя. Ако случаят се признава за гарантивен, то производителя се задължава в срок от 5 работни дни да отстрани рекламацията. В този случай потребителят е длъжен да заплати всички транспортни разходи и услуги на експертиза, а производителя предлага възможни варианти за отстраняване на дефектите възникнали не по вина на производителя с указани работни стойности /услуги/.
Отсраняване на дефекта не води до начало на нов гаранционен срок.

Настоящата гаранция не оказва влиание въру правата на клиента , произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от закона за защита на потребителите:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,
който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Цитати от ЗЗП.


Изберете българското с утвърдено качество и атрактивна цена от матраци ЕЛИТÉ.

  • eliteood@gmail.com
  • 0887 221202 0331 67550
  • гр. Асеновград, бул. България 179.

МАТРАЦИ

матраци

Матраци Елите - матраци, матраци пловдив, производство на матраци, евтини матраци